Old Musical Instruments

 

Buying-Selling Early Musical Instruments

 

 

William Petit wpetit@sfr.fr  Tel 00 33 6 13 12 43 22

 

Home                                    Contact

Appraisal

Why

How

Conseil

Contact

Saxophones Selmer

Sopranino

Soprano

Alto

Tenor

Baryton

Bass

Saxophones Adolphe Sax

Soprano

Alto

Tenor

Baryton

Flûtes

Flûtes by Thomas Lot

Silver flûtes by Louis Lot

Wooden flûtes by Louis Lot

Piccolos flûtes by Louis Lot

Flûtes by Clair Godfroy

Flûtes by Auguste Bonneville

Recorders XVIII em Century

Other Wooden Flûtes

Other Silver Flutes 

Woodwind

French Bassoons

Heckel Bassoons

Clarinets

Sarrusophones

Oboes

English-Horns

Musettes-Bigpipes

Brasswind

Cornets

Trombones

Ophicleides

Bugles-Keys

Serpents

Natural-Horns

Mandolins

Luigi Embergher

Raffaele Calace

Gelas

Vinaccia

Miscellaneous

Strings

Classical Guitars

Romantic Guitars

Jazz Guitars

Lyre Guitars

Harps

Hurdy-Gurdy

Bow

Violin-Viola d'Amore-Quinton

Miscellaneous

Miscellaneous

Prices

Links

Home

La tenora és un instrument aeròfon de llengüeta doble i tub cònic, de la família de les xeremies.

El seu nom provindria de fet de xeremia tenor.

És un dels instruments més característics de la cobla

La mida actual és d'uns 85 cm i vibra gràcies a l'acció d'una inxa doble de canya.

Està afinada en si bemoll i pot interpretar notes des del mi2 fins al sol5

 

Tenora Bb by *** Barcelona

 

 

Home